AR Nakhon Pathom


พระบรมสารีริกธาตุ (พระวิหารหลวง)


																							พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านทิศตะวันออก หรือ พระวิหารหลวง โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะอัญเชิญมาประดิษฐานด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสรงน้ำสักการะ											

แผนที่