AR Nakhon Pathom


พระพุทธทวารวดี หรือ พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)


																							พระพุทธทวารวดี หรือ พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) มีประวัติความเป็นมาคู่กับองค์พระปฐมเจดีย์องค์ที่สอง ซึ่งอยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน มีอายุประมาณ 1,000 ปีเศษ พระยาพาน พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองทวารวดี (เมืองนครปฐมในปัจจุบัน) ทรงสร้างเพื่อตอบแทนพระราชบิดา พระราชมารดา ผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่ง											

แผนที่