AR Nakhon Pathom


ผนังที่ 3 ชุดภาพเบื้องซ้ายพระปางนาคปรก


																							คณะพระโสณะเถระเดินทางขึ้นถึงฝั่งดินแดนสุวรรณภูมิ พวกชาวสุวรรณภูมิคิดว่าเป็นพวกนางยักษ์ปลอมแปลงตัวมาจึงวิ่งหนีและคิดป้องกันตัว เพราะนางยักษ์จับเด็กกินเป็นอาหารเสมอ นางยักษ์เห็นคณะพระโสณะเถระเป็นเด็ที่ตนจับกิน จึงแปลงกายใหญ่โตเพื่อจับคณะเป็นอาหาร พระโสณะเถระและคณะ แสดงปาฏิหาริย์เนรมิตตนให้ใหญ่กว่านางยักษ์ ปิดล้อมนางยักษ์และบริวารไว้ตรงกลาง พพร้อมทั้งแสดงพระธรรมเทศนา จนนางยักษ์เลื่อมใสและเปลี่ยนใจมานับถือ แสดงตนเป็นอุบาสิกาและเริ่มศึกษาพระธรรม ชาวบ้านต่างเลื่อมใสพากันมาฟังธรรมจาหพระโสณะเถระ ซึ่งแต่เดิมชาวสุวรรณภูมินับถือในภูตผีปีศาจและเทพเจ้าในธรรมชาติต่าง ๆ เมื่อชาวบ้านมีความศรัทธาจึงร่วมกันสร้างพระปฐมเจดีย์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์...											

Show


แผนที่