AR Nakhon Pathom


ผนังที่ 4 ชุดภาพเบื้องหน้าพระปางนาคปรก (การสร้างพระปฐมเจดีย์องค์ที่ 2)


																							สืบเรื่องจากตำนวนพระยาพานเศร้าเสียใจที่ทรงฆ่าพระบิดาและยายหอมผู้เลี้ยงตนมา จึงหันหน้าเข้าวัดและปรึกษากับพระเถระผู้เป็นอาจารย์ ได้รับคำแนะนำให้สร้างเจดีย์อุทิศถวาย พระยาพานพร้อมข้าราชบริพารแต่งหายชุดขาว เดิมสมาทานศีล เพื่อค้นหาสถานที่ที่จะสร้างพระเจดีย์ ได้พบเจดีย์ทรงบาตรคว่ำซึ่งขาดการดูแลมาช้านานตั้งอยู่ในป่ารก ทรงนั่งอธิษฐานจิตเกิดปาฏิหาริย์มีแสงแวววาวโพยพุ่งขึ้นมาจากองค์เจดีย์ เชื่อว่าเป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงทรงสร้างเจดีย์ทรงยอดปรางค์ สูงชั่วนกเขาเหิน ครอบเจดีย์ทรงบาตรคว่ำไว้ สมัยนั้นเรียกชื่อว่า “พระประธม” พร้อมพระวิหาร 4 หลัง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกทั้งหมด...											

Show


แผนที่