AR Nakhon Pathom


ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง


																							ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง ตั้งอยู่ภายในองค์พระปฐมเจดีย์บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ด้านนอกพระระเบียงคด บริเวณทางลงมีลักษณะคล้ายถ้ำที่สร้างขึ้นเมื่อเดินลงมาจะพบศาลเจ้าพ่อปราสาททองที่เป็นศาลเจ้าจีน ประดับด้วยเครื่องบูชาเพื่ออานิสงส์การถวายดอกบัวและธงชัย											

แผนที่