AR Nakhon Pathom


อนุสาวรีย์ย่าเหล


																							อนุสาวรีย์ย่าเหล เป็นอนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ แก่ “ย่าเหล” สุนัขแสนรู้ของพระองค์
“ย่าเหล” เป็นสุนัขพันทางหางเป็นพวง สีขาวดำ หูตก เกิดในเรือนจำจังหวัดนครปฐม เป็นสุนัขของหลวงชัยอาญา (โพ เคหะนันท์) ซึ่งเป็นพะทำมะรง (ผู้ควบคุมนักโทษ) อยู่ในขณะนั้น (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระพุทธเกษตรานุรักษ์) เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ตรวจเรือนจำจังหวัดนครปฐม พระองค์ได้ทอดพระเนตรลูกสุนัขในเรือนจำซึ่งมีความน่าเอ็นดู ต่อมาหลวงชัยอาญาได้ถวายลูกสุนัขนั้น จึงทรงรับมาเลี้ยง และพระราชทานนามว่า “ย่าเหล”
“ย่าเหล”ได้รับการเลี้ยงดูในราชสำนักใกล้ชิดพระยุคลบาท...											

Show


แผนที่