AR Nakhon Pathom


เทวาลัยคเณศร์ (บทสักการะ)


																							คาถาบูชาหัวใจ พระพิฆเณศวร

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม นมัส ไชยะ พิฒเนศะ

จุดธูป 9 ดอก (ธรรมดา)
จุดธูป 16 ดอก (บวงสรวง)											

แผนที่