AR Nakhon Pathom


เรือนพระธเนศวร


																							เรือนพระธเนศวร เป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ตัวเรือนทำด้วยไม้สักตกแต้งด้วยไม่ฉลุลายแบบเรือนขนมปังขิงและภายในบริเวณเรือนนี้มีศาลาแปดเหลี่ยมอยู่บนเนินดิน ซึ่งอยู่ริมคลองพระราชวังสนามจันทร์
เรือนพระธเนศวร เป็นเรือนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้เป็นที่พักของพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์) ซึ่งมีตำแหน่งเป็นยกระบัตรเสือป่า ทั้งนี้พระยาอุดมราชภักดี (โถ สุจริตกุล) ได้พักร่วมอยู่ด้วย											

แผนที่