AR Nakhon Pathom


เรือนพระคฤหบดี


																							เรือนพระคฤหบดี เป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา ตกแต่งด้วยไม่ฉลุลายแบบเรือนขนมปังขิง ตั้งอยู่บนเกาะในคูคลองพระราชวังสนามจันทร์ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ											

แผนที่