AR Nakhon Pathom


หลวงพ่อสด


																							ภายในเจดีย์ มีรูปเหมือนหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ (ภาษีเจริญ) ประดิษฐานอยู่ตรงกลาง รูปเหมือนนี้สร้างด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกัน ส่วนเพดานเป็นภาพเขียนหลวงพ่อสด มีเทพพนมล้อมรอบเป็นวงกลมสวยงามสะดุดตาแก่ผู้มาพบเห็น											

แผนที่