AR Nakhon Pathom


พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม


																							พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม ดำเนินการจัดตั้งโดย สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาฟุตบอลของชาติไทย ภายในพิพิธภัณฑ์ นำเสนอเรื่องราววิวัฒนาการกีฬาฟุตบอลประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา แบ่งเป็น
ห้องโถงกลาง จัดแสดงเรื่อง “ยุคทองของฟุตบอลเมืองสยาม” (พ.ศ.2443 – 2475)
ห้องโถงด้านหลัง จัดแสดงเรื่อง “พระผู้พระราชทานกำเนิดฟุตบอลสยาม”
ห้องโถงด้านซ้าย จัดแสดงเรื่อง “ยุครุ่งเรืองของฟุตบอลไทย” (พ.ศ. 2500 – 2520)
รวบรวมสิ่งของทรงคุณค่าของทีมชาติไทย อาทิ กระเป๋าเสื้อเบลเซอร์และบัตรประจำตัวนักฟุตบอลโอลิมปิก เมลเบิร์น ค.ศ. 1956 และเม็กซิโก ค.ศ. 1968, บันทึกต้นฉบับพิมพ์ดีดของวิวัฒน์ มิลินทจินดา...											

Show


แผนที่