AR Nakhon Pathom

พระราชวังสนามจันทร์


พระราชวังสนามจันทร์

14130.11 km  open map

พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังแห่งหนึ่งที่ทรงคุณค่าตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม...พระที่นั่งพิมานปฐม

14130.13 km  open map

พระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2450...พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี

14130.15 km  open map

พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในคราวเดียวกันกับพระที่นั่งพิมานปฐม...พระที่นั่งวัชรีรมยา

14130.09 km  open map

พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นพระที่นั่งที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460...พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์

14130.03 km  open map

พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์...พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

14130.22 km  open map

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันงามเด่นเป็นสง่าคล้ายปราสาทขนาดย่อม...อนุสาวรีย์ย่าเหล

14130.20 km  open map

อนุสาวรีย์ย่าเหล เป็นอนุสาวรีย์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ...พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์

14130.21 km  open map

พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นพระตำหนักที่สร้างด้วยไม้สักทอง ทาสีแดง...เทวาลัยคเณศร์

14130.13 km  open map

เทวาลัยคเณศร์ ตั้งอยู่ที่สนามหญ้าหน้าพระที่นั่งพิมานปฐมโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก...เทวาลัยคเณศร์ (บทสักการะ)

14130.13 km  open map

คาถาบูชาหัวใจ พระพิฆเณศวร ตั้งนะโม 3 จบ โอม นมัส ไชยะ พิฒเนศะ จุดธูป 9 ดอก (ธรรมดา) จุดธูป 16...พระบรมราชานุสาวรีย์...

14130.12 km  open map

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้...พระตำหนักทับแก้ว

14130.28 km  open map

พระตำหนักทับแก้ว เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นคู่กับพระตำหนักทับขวัญ พระตำหนักนี้...หมวกพระราชทานตรามหามงกุฎชุดคณะฟุตบอลแห่งสยาม

14130.28 km  open map

หมวกพระราชทานตรามหามงกุฎชุดคณะฟุตบอลแห่งสยาม และ...ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ (Queen's Cup)

14130.28 km  open map

ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพ รายการดังกล่าว กำเนิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513...Siam-Football-Museum (ทีมชาติทีมแรก)

14130.29 km  open map

“ปฐมบททีมชาติแห่งสยาม” เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458 รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้ง...พระตำหนักทับขวัญ

14130.29 km  open map

พระตำหนักทับขวัญ เป็นพระตำหนักที่สร้างให้เป็นแบบหมู่เรือนไทยที่สมบูรณ์แบบ...สะพานในพระราชวัง

14130.26 km  open map

สะพานในพระราชวังสนามจันทร์ ที่สร้างเชื่อมสู่ถนนภายนอกมี 4 สะพาน...เรือนพระธเนศวร

14129.92 km  open map

เรือนพระธเนศวร เป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ ชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา...เรือนพระคฤหบดี

14129.88 km  open map

เรือนพระคฤหบดี เป็นเรือนไม้สักชั้นเดียวใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา...พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม

14130.28 km  open map

พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยาม ดำเนินการจัดตั้งโดย...